Jeklene konstrukcije

Industrijski objekti se na klasični način skoraj ne gradijo več. Montažna gradnja proizvodnih in skladiščnih hal je v primerjavi s klasično hitrejša, tako zgrajene objekte pa je tudi lažje prilagajati novim potrebam.

Prednosti jeklenih konstrukcij so v enostavni gradnji, hitri montaži, poteka suha gradnja in temeljni so manjši, napeljava inštalacija je v takem objektu zelo enostavna. Jeklene konstrukcije so enostavne za vzdrževanje in imajo dolgo življenjsko dobo. Imajo možnost enostavnega dograjevanja in spreminjanja. Dopuščajo tudi možnost demontaže in razgradnje ter nato vnovične postavitve in montaže

2024, Japi inženiring
Izdelava spletnih strani: 2digital spletne rešitve